Головна Новини області На роботу не вийшов іноземець? Повідомте, куди треба, щоб… не було проблем

На роботу не вийшов іноземець? Повідомте, куди треба, щоб… не було проблем

0
ПОШИРИТИ

Законом України “Про зайнятість населення”передбачено захист внутрішнього ринку праці шляхом регулювання залучення до роботи іноземних працівників та встановлено, що підприємства, установи та організації (далі – роботодавці) мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці) на території України на підставі дозволівтериторіальних органів Державної служби зайнятості України. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 № 437 затверджено Порядок видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Відповідно до вказаного Порядку дозволи на застосування на конкретних посадах праці іноземців видаються: за умови, що в Україні (регіоні) відсутні кваліфіковані працівники, спроможні виконувати відповідний вид роботи;

за умови достатнього обґрунтування доцільності застосування їх праці;

для осіб, які направлені закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), укладених між вітчизняним та іноземним суб’єктом господарювання;

для осіб, які відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до СОТ належать до категорії "внутрішньокорпоративні цесіонарії";

для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Для отримання дозволу роботодавець подає до Кіровоградського обласного центру зайнятості (далі – ОЦЗ) заяву та пакет документів, перелік яких залежить від зазначених категорій іноземців. Протягом 15 календарних днів з дня реєстрації поданих документів приймається рішеннящодо видачі або відмови у видачі дозволу, яке надсилається роботодавцю і розміщується на Інтернет-сторінці ОЦЗ. У разі прийняття позитивного рішення роботодавець перераховує кошти на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у розмірі 4-х мінімальних заробітних плат за кожний дозвіл. Дозвіл оформлюється та видається роботодавцю протягом 10 робочих днів з дня зарахування коштів на відповідний рахунок, що підтверджується квитанцією про внесення плати.

Роботодавець після одержання дозволу упродовж 3-х робочих днів з моменту укладення з іноземцем трудового договору (контракту) подає ОЦЗ засвідчену роботодавцем його копію. У разі коли іноземець без поважних причин не приступив до роботи у передбачений трудовим договором строк, роботодавець повинен протягом 5-и робочих днів письмово повідомити про це територіальний орган або підрозділ державної міграційної служби за місцем видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземця і ОЦЗ.

Консультації з питань застосування праці іноземців на підставі дозволів надаються інспекцією по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення ОЦЗза телефоном (0522)24-64-18 або шляхом безпосереднього звернення за адресою м. Кіровоград, вул. Василини, 12, кім. 205, 208.

Начальник інспекції по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення Кіровоградського обласного центру зайнятості Стоян Б.С.

Законом України “Про зайнятість населення”передбачено захист внутрішнього ринку праці шляхом регулювання залучення до роботи іноземних працівників та встановлено, що підприємства, установи та організації (далі – роботодавці) мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці) на території України на підставі дозволів територіальних органів Державної служби зайнятості України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 № 437 затверджено Порядок видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Відповідно до вказаного Порядку дозволи на застосування на конкретних посадах праці іноземців видаються:

за умови, що в Україні (регіоні) відсутні кваліфіковані працівники, спроможні виконувати відповідний вид роботи;

за умови достатнього обґрунтування доцільності застосування їх праці;

для осіб, які направлені закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), укладених між вітчизняним та іноземним суб’єктом господарювання;

для осіб, які відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до СОТ належать до категорії "внутрішньокорпоративні цесіонарії";

для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Для отримання дозволу роботодавець подає до Кіровоградського обласного центру зайнятості (далі – ОЦЗ) заяву та пакет документів, перелік яких залежить від зазначених категорій іноземців. Протягом 15 календарних днів з дня реєстрації поданих документів приймається рішеннящодо видачі або відмови у видачі дозволу, яке надсилається роботодавцю і розміщується на Інтернет-сторінці ОЦЗ. У разі прийняття позитивного рішення роботодавець перераховує кошти на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок lady era pills безробіття у розмірі 4-х мінімальних заробітних плат за кожний дозвіл. Дозвіл оформлюється та видається роботодавцю протягом 10 робочих днів з дня зарахування коштів на відповідний рахунок, що підтверджується квитанцією про внесення плати.

Роботодавець після одержання дозволу протягом 3-х робочих днів з моменту укладення з іноземцем трудового договору (контракту) подає ОЦЗ засвідчену роботодавцем його копію. У разі коли іноземець без поважних причин не приступив до роботи у передбачений трудовим договором строк, роботодавець повинен протягом 5-и робочих днів письмово повідомити про це територіальний орган або підрозділ державної міграційної служби за місцем видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземця і ОЦЗ.

Консультації з питань застосування праці іноземців на підставі дозволів надаються інспекцією по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення ОЦЗ за телефоном (0522)24-64-18 або шляхом безпосереднього звернення за адресою м. Кіровоград, вул. Василини, 12, кім. 205, 208.

Начальник інспекції по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення Кіровоградського обласного центру зайнятості

Б. С. Стоян.